Altres projectes

DES DEL DESERT


https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/9-mesos-a-les-mans-dal-qaeda/video/5795045/


https://www.instagram.com/des_del_desert/?hl=es

https://www.salabeckett.cat/es/activitat-resta/des-del-desert/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quan-arribin-els-marcians/superant-la-por-de-lamenaca-terrorista/video/5788581/

https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/des-del-desert